پرسپولیس یکی از محبوب ترین تیم های قاره آسیاست که تماشاگران و طرفداران بسیاری دارد اما این باشگاه پرطرفدار یک رویه کاملا غیر ورزشی و غیر حرفه ای دارد و آن تغییر مداوم و بی برنامه مدیرانش است.

پرسپولیس در سال های اخیر بارها دچار تغییر و تحول مدیریتی شده است. مدیرانی که مشخص نیست برای چه آمده اند و به چه دلیل رفته اند!؟

اگر یکی از مهم ترین زمینه های پیشرفت و توسعه در ورزش را ثبات مدیریت و برنامه های بلند مدت بدانیم بدون اغراق پرسپولیس این ویژگی مهم را در سال های اخیر نداشته است.

شاید یکی از دلایل ناکامی این تیم در میدان فوتبال هم همین تغییرات مداوم مدیریت باشد. باشگاه هیچ برنامه میان مدت و بلند مدتی ندارد زیرا مدیران باشگاه ها خودشان نمی دانند برای چند وقت مستاجر باشگاه پرسپولیس هستند تا بتوانند برای آن برنامه ریزی داشته باشند بنابراین همه مدیران می خواهند در کوتاه ترین زمان ممکن، پرطرفدارترین تیم ایران را به سرمنزل مقصود برسانند که این کار نشدنی است.

مابقی مطلب را در ادامه مطلب بخوانید